scroll

Probos

Betrouwbare cijfers rond duurzaam geproduceerd hout

Back-end development
Front-end development

Fonkel bouwde de Timber Market Survey voor Probos. Hiermee haalt het instituut jaarlijks een enorme hoeveelheid informatie op. Zo schetsen ze een betrouwbaar beeld van het aandeel duurzaam geproduceerd hout dat wordt verwerkt in diverse Europese landen. Via statistieken kunnen bedrijven hun cijfers benchmarken ten opzichte van andere bedrijven in dezelfde branche. Het is een complexe applicatie die voor gebruikers licht en gebruiksvriendelijk aanvoelt.

De afgelopen jaren is de regelgeving en het toezicht op houtimport toegenomen. Vanuit de overheid en de markt kwam de vraag: hoeveel duurzaam (en dus: legaal) hout wordt er eigenlijk gebruikt? Dat was aanleiding om een tool te laten ontwikkelen die inzicht geeft. Voor zowel Probos – een onafhankelijk instituut dat streeft naar betrouwbare cijfers over bos en hout – als voor brancheverenigingen in de hout- en timmerindustrie. Via ontwerper Graphius kwam de bouw van de Timber Market Survey bij Fonkel te liggen.

Waaruit bestaat de tool?

  • Een ledenbeheergedeelte voor de brancheverenigingen. Verenigingen maken hier accounts aan voor hun leden zodat ze gegevens kunnen invullen. Ze kunnen daarin ook uitnodigingen en herinneringen versturen en hebben toegang tot een dashboard met statistieken die geëxporteerd kunnen worden. Data is geanonimiseerd. 
  • Bedrijfsaccount. Bedrijven hebben een persoonlijk dashboard. Hier zien ze hun eigen cijfers die ze kunnen benchmarken ten opzichte van andere bedrijven in dezelfde branche. 
  • De survey. De gebruiker bepaalt hoe de vragenlijst eruitziet door zijn antwoorden. Doordat het formulier sterk dynamisch is, werkt de survey voor iedereen die het moet invullen. Ongeacht type bedrijf, productgroep, categorie, land etc. 
  • Data-opslag. De data is op zo’n manier gestructureerd dat gebruikers gewenste gegevens er op allerlei manieren kunnen uithalen en diverse rapporten kunnen uitdraaien.
  • Data-sharing. Bedrijven kunnen lid zijn van verschillende brancheorganisaties. Geven ze dit aan, dat wordt hun output automatisch meegenomen in de resultaten van deze andere organisaties.

De winst voor de betrokkenen

Leden van aangesloten brancheverenigingen in diverse Europese landen vullen jaarlijks een survey in. Een flinke klus, waar ze de mogelijkheid tot benchmarking voor terugkrijgen. Voor brancheorganisaties is het resultaat een marketingmiddel: ‘Koop bij onze leden want wij kunnen aantoonbaar deze duurzaamheidsclaims doen; je weet dan zeker dat je met legaal hout aan het handelen bent.’ Probos ontvangt zijn betrouwbare cijfers en werkt met de tool aan een stukje bewustwording in de houtindustrie. Bovendien versnelt en verbetert de applicatie een proces wat anders traag, bewerkelijk en foutgevoelig zou zijn. Denk aan een alternatief als het rondsturen van een complexe Excel die ingevuld en verwerkt moet worden.

Overzichtelijk en snel

Het ontwikkeltraject was een dynamisch proces tussen ontwerp (Graphius), development (Fonkel) en de klant. Omdat de eerste twee partijen dezelfde kantoorruimte delen, werd er al vroeg in het traject samengewerkt en waren de lijntjes kort. Fonkel was ook vanaf het begin betrokken bij meetings met de klant, waardoor de technische haalbaarheid snel inzichtelijk werd. Dankzij de goede samenwerking kende het project, hoewel uitdagend, weinig hobbels.

Door de relatief nieuwe techniek Livewire - een framework voor Laravel - te gebruiken, hadden de ontwikkelaars veel vrijheid en voelt de tool voor gebruikers reactief. Dat betekent dat een actie van de gebruiker een reactie oplevert zonder dat de pagina opnieuw hoeft te laden. De snelheid en lichtheid die dit oplevert, verbetert de gebruikservaring.

Volgende case

Rekentool voor kozijnverbindingen