Teamcoaching

Van meer eigenaarschap tot zelfsturing

Wil je dat medewerkers meer initiatief tonen? Verwacht je meer verantwoordelijkheid van je teams? Dat vraagt zowel iets van teamleden als van teamleiders en managers. Fonkel biedt verschillende trajecten en workshops aan om hierin te ondersteunen.

Wat stimuleert en wat saboteert verantwoordelijkheid?

Onze trajecten zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die je nodig hebt wanneer je richting zelforganisatie of zelfsturing wilt groeien. Met ruim vijf jaar ervaring in verschillende bedrijfsfases en teamsamenstellingen, weten we als geen ander wat zelfsturing (en verantwoordelijkheidsgevoel) saboteert en wat het stimuleert.

Fonkel is zijn eigen reis - eerst naar zelforganisatie en daarna naar zelfsturing - in 2018 begonnen. Van een hiërarchische organisatie zijn we nu een ‘baasloze’ organisatie. Dat ging met vallen en opstaan, maar met de jaren vonden we steeds meer modellen, nieuwe gewoontes en vormen die ons hielpen om Fonkel effectief gezamenlijk te sturen.

Inmiddels mogen we ook andere organisaties helpen rond thema’s als verantwoordelijkheid, autonomie en samenwerking. Superleuk, want we hebben hier genoeg over te vertellen en dagen je graag uit.

Hoewel het niet bij iedere organisatie past om tot complete autonomie over te gaan, raden we een zekere mate van zelforganisatie of -sturing absoluut aan. Het is confronterend, het vraagt wat van iedereen, maar het levert ook veel op.

Vrouw van achter bekeken in gesprek met een man aan tafel
Vrouw die presenteerd aan een groep

Traject op maat

Wil je meer eigenaarschap zien in je organisatie?

Wil je meer eigenaarschap zien of is je ambitie complete zelfsturing? Welke mate van verantwoordelijkheden-nemen je ook zoekt: op basis van een intake gesprek doen we een voorstel voor een traject op maat. Zo’n traject kan workshops omvatten, coaching van teamleden en/of teamleiders en handvatten bieden voor modellen en vormen.

Plan een vrijblijvend gesprek in

Workshops

Betere resultaten door betere samenwerking

Dit zijn een aantal workshops waar wij enthousiast over zijn. Ze helpen teams om beter samen te werken en om meer verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag, voor hun omgang en samenwerking met andere teamleden en voor hun resultaten. Je kunt deze workshops binnen een breder traject, maar ook los van ons afnemen.

lees meer
Kernkwadranten

Interactieve workshop van 1,5 uur waarin teamleden via het model van Daniel Ofman inzicht krijgen in hun sterke punten, valkuilen en irritaties naar elkaar, en daar op een constructieve manier met elkaar over in gesprek gaan. Leidt doorgaans tot erg goede gesprekken.

Saboteur Assessment

Een online test, het individueel bespreken van de resultaten met teamleden en een gezamenlijke terugkoppeling. We hebben allemaal weleens last van saboteurs. Hoeveel, dat verschilt per persoon. Saboteurs zijn automatische gewoonten en gedachtenpatronen die je tegenwerken, en die vervolgens ook de samenwerking binnen teams in de weg zitten. Iedereen neigt naar één of twee ‘hoofdsaboteurs’. Dat kan ‘de ontwijker’, ‘de pleaser’, ‘het slachtoffer’ of een van de andere 9 saboteurs zijn. Leer je bewust-zijn van je saboteur(s) en een methode om weer in een constructieve modus te komen.

Feedback geven & Radical Candor

Interactieve workshop van 1,5 uur. Zonder transparantie en openheid is de kans groot dat er ongezonde teamcultuur ontstaat. Maar wat betekent ‘openheid’. Hoe doe je dat wel en niet? En daaraan verwant: hoe ben je als teamlid en manager eerlijk over spanningen? Zonder feedback (zowel kritische als positieve) is het lastig voor medewerkers te weten wat ze binnen een team aan elkaar hebben. Deze workshop is inclusief diverse interactieve feedback oefeningen (die vriendelijke directheid stimuleren) over concrete werkuitdagingen van teamleden. Hoe zouden andere teamleden jouw uitdaging hebben opgelost?

Groepsnormen (ongeschreven regels)

Workshop rondom groepsnormen. Welke ongeschreven regels zijn werkzaam in jullie team? Zijn die behulpzaam of leiden ze af van jullie gezamenlijke doel? Hoe creëer je nieuwe normen die wel behulpzaam zijn?

Kernwaarden

Naast je persoonlijkheidstype, bepalen ook je kernwaarden hoe jij je gedraagt, wat je motiveert en hoe je anderen beoordeelt. Begrijp je vanuit welke waarden een teamlid communiceert, dan leidt dat begrip doorgaans tot minder botsingen. Nadat we met iedereen persoonlijk tot zijn/haar kernwaarden zijn gekomen, gaan we hierover met het hele team in gesprek. Waar krijgen je collega's energie van en wat vinden ze belangrijk? Gebruik die kennis om samen tot resultaten te komen. Ook inzichtelijk voor (eventuele) teamleiders.

Plan een vrijblijvende intake in

Stuur ons een berichtje en wij nemen snel contact op om een afspraak te maken.

Neem contact op